1. Rezervace - cestovní smlouva - přihláška

Místo v zájezdu si můžete rezervovat telefonicky, e-mailem nebo na webu u Vámi vybraného zájezdu po kliknutí na odkaz PŘIHLÁSIT SE NA ZÁJEZD a vyplnění elektronické přihlášky. Rezervaci Vám potvrdíme e-mailem, včetně platebních podmínek (záloha, doplatek) zájezdu.

Cestovní smlouva (e-mailová přihláška) nabývá platnosti po potvrzení ze strany cestovní kanceláře a po úhradě zálohy nebo plné ceny zájezdu. Nedílnou součástí Cestovní smlouvy jsou všeobecné a smluvní podmínky účasti na zájezdech, ve kterých najdete mimo jiné informace o stornovacích poplatcích, způsobu reklamace atd. Nezletilým přihlášku odesílá jejich zákonný zástupce.

2. Záloha

Zálohu nebo plnou cenu zájezdu je třeba uhradit do data uvedeného v e-mailu, který obdržíte při potvrzení Vaší cestovní smlouvy (přihlášky)

3. Doplatek

Doplatek je třeba uhradit tak, aby CK SKI-BIKE obdržela úhradu nejpozději 30 dnů před odjezdem. POZOR, pokud od Vás nebudeme mít plnou cenu uhrazenu 30 dní před odjezdem, ztrácíte nárok na místo v zájezdu a můžeme Vás v případě nouze o místa nahradit dalšími zájemci. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje informaci od Vás, že se zájezdu nezúčastníte.

4. Způsob placení

Bankovním převodem na účet

Účet Komerční banka:
CK Alena Čížková 1453080247/0100,
CA Ivan Čížek 51-2626680297/0100
Variabilní symbol: PŘÍSLUŠNÉ ČÍSLO ZÁJEZDU