Chcete pomoci dobré věci?

Pohyb a život „vozíčkářů“ v naší společnosti a prostředí je stále poněkud problematickou otázkou. Většinou na ně nikdo z nás nepomýšlí, ale přesto nikdo z nás nevidí do budoucna. Nevyhneme se té skutečnosti, že se každý může stát obětí dopravní nehody, úrazu při sportu, jako je třeba lyžování, nebo jízda na kole a následkem úrazu může být třeba ochrnutí.

Proto jsme se rozhodli těmto lidem pomoci a stát se „vyslanci Centra Paraple“. Absolvováním našich zájezdů pomůžete vozíčkářům po poranění míchy. Za každého účastníka zájezdů CK SKI-BIKE přispějeme na konto Centra Paraple částkou Kč 20,-. Pokud chcete přispět větší částkou, pošlete prosím příslušnou částku na náš účet č. 1453080247/0100, v.s. 777 a my Vás zveřejníme na našem webu mezi dárci. Informace o celkové částce odeslané na konto Centra Paraple budou zveřejňovány na našem webu vždy ke konci roku.

Centrum Paraple

Centrum pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy přizpůsobit se nové životní situaci, zlepšit fyzický a psychický stav, dosáhnout co největší míry soběstačnosti a nezávislosti, vrátit se do svého přirozeného prostředí a získat předpoklady ke společenskému a pracovnímu uplatnění.

Konto Centra Paraple je účelové konto založené Svazem paraplegiků v r. 1994. Veškeré finanční prostředky darované na toto konto jsou využívány na činnost Centra Paraple ve prospěch lidí ochrnutých po poranění míchy.

Využití finančních prostředků konta kontroluje správní rada Centra Paraple vedená Zdeňkem Svěrákem.